Hướng dẫn Redirect SSL trong Codeigniter

Với các website sử dụng SSL (https) thì việc Redirect từ http sang https rất quan trọng. Nó sẽ giúp tránh được những lỗi vỡ giao diện khi người dùng truy cập vào website http.

Nhiều bạn làm chỉ cần đổi base_url thành dạng https là xong. Nếu làm như vậy thì đang thiếu 1 bước nữa rất quan trọng. Nếu người dùng vào http thì website không tự động chuyển qua https

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách Redirect sang https trong Codeigniter Framework.

Cách phổ biến nhất để Redirect là dùng .htaccess. Nhưng hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng HOOK của Codeigniter.

Các bước thực hiện

Bước 01: Đổi base_url thành dạng https

Mở file application/config/config.php và thay thế tham số: $config['base_url'] thành dạng domain có https

Ví dụ:

$config['base_url'] = 'https://hoangan.net';

Bước 02: Kích hoạt sử dụng HOOK

Mở file application/config/config.php và chuyển $config['enable_hooks'] thành TRUE

Cụ thể như sau:

$config['enable_hooks'] = TRUE;

Bước 03: Khai báo HOOK

Mở file application/config/hooks.php và thêm vào đoạn code sau:

Bước 04: Viết hàm thực thi HOOK

Vào thư mục: application/hooks tạo file ssl.php và thêm vào đoạn code sau:

Cuối cùng bạn chỉ cần lưu các file lại và tận hưởng thành công!

[Total: 0   Average: 0/5]

Leave a Comment.