Thêm điều kiện hiển thị Widget trong WordPress

Như các bạn đã biết, Widget trong WordPress là thành phần rất quan trọng trong website sử dụng WordPress. Nó thường được sử dụng để hiển thị các thành phần ở sidebar, footer. Tuy nhiên, Widget thường được hiển thị ở tất cả các trang trong website. Trong một số trường hợp bạn cần hiển […]

Xem chi tiết